Aqua

Wellnesshop

HEALTH & CARE

0478/ 94 59 16

 

AQwaVit®  Water Vitaliser  Vitaal water – Vitaal leven

 

Gezond en vitaal water bevordert de levenskracht in mensen, dieren en planten.

 

De AQwaVit® Water Vitaliser transformeert water en maakt het vitaal, zacht en lekker.

Voel het verschil in lichaam en geest!

AQwaVit Water Vitaliser

 

Vitaal, smaakvol en zacht water met de AQwaVit® Water Vitaliser

 

De AQwaVit® Water Vitaliser is een toestel dat het water in uw woning transformeert in vitaler, smaakvoller en zachter water. Dit gevitaliseerde water wordt makkelijker en dieper opgenomen in het lichaam en circuleert er beter.

 

De AQwaVit® Water Vitaliser verhoogt ook het energetisch veld en de vitaliteit van uw woning. De waterleidingen waar het behandelde water door stroomt, worden antennes van positieve, harmonische energie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw woning wordt een vitale plek die gezondheid, rust en harmonie bevordert

 

Hierdoor bent u beter opgewassen tegen verschillende bronnen van stress.

AQwaVit Water Vitaliser vitaliseert water door energetische ballast te neutraliseren.

 

Toepassingsgebieden

 

    Vitaal water voor mens, plant en dier

 

    Lekkerder, zachter en voller van smaak

 

    Eten bereiden met gevitaliseerd water

 

    Zachter water in bad en douche

 

    Geharmoniseerde, rustige leefomgeving

 

    Alle soorten water (leiding-, put- of regenwater)

    Alle soorten leidingen

 

AQwaVit® Industrial Home Cleanse

Zuiver uw woning voor optimaal welzijn

 

Combineer de AQwaVit® Water Vitaliser gedurende zes weken met de AQwaVit® Industrial Home Cleanse Unit. Dit toestel zorgt voor een diepgaande energetische reiniging van uw woning, met blijvend resultaat achteraf. Alle energetische belastingen in de ruimte, hoe zwaar ook, worden omgevormd tot ondersteunende energieën.

 

U voelt de rust, vrede en harmonie in de gezuiverde ruimte.

 

AQwaVit Industrial Home Cleanse Zuivert uw woning energetisch voor optimaal welzijn.

 

 

Welke resultaten kan u van de AQwaVit Water Vitaliser verwachten?

 

Water dat met de AQwaVit® Water Vitaliser behandeld is, heeft een hogere Boviswaarde* en een kleinere clusterstructuur. Hierdoor dringt het gemakkelijker en dieper in ons lichaam door en circuleert het beter. De AQwaVit® Water Vitaliser heeft ook een vitaliserend effect op uw hele leefomgeving –zelfs als u niet van het water drinkt. Dit maakt u beter bestand tegen verschillende bronnen van stress, zoals e-smog en geopatische belasting. Bijkomende voordelen: u hebt minder nood aan flessenwater, zodat uw ecologische voetafdruk kleiner wordt en u geld bespaart.

 

*De Boviswaarde is het trillingsgetal van materie. Een trilling van hoger dan 6500 Bovis geeft energie en werkt versterkend, een lagere waarde kost energie en werkt verzwakkend. Gewoon leidingwater heeft een Boviswaarde van 1000 à 3000, met de AQwaVit® Water Vitaliser stijgt die van het water en de hele leefomgeving tot meerdere miljoenen. Een spectaculaire boost dus.

Waterleidingen worden energetische antennes

 

Wanneer de AQwaVit® Water Vitaliser op uw leiding is geïnstalleerd en actief is, bevatten alle waterleidingen in uw woning gevitaliseerd en geïnformeerd water. Hierdoor worden ze ‘energetische antennes’. Als gevolg daarvan verhoogt de algemene vitaliteit van uw woning, waardoor u meer harmonie en rust ervaart. Tegelijkertijd wordt ook de stress die veroorzaakt wordt door elektromagnetische straling (van gsm, wifi, DECT …) en wateraders in huis geharmoniseerd. Kortom, er ontstaat een omgeving die uw gezondheid en vitaliteit sterk bevordert.

 

Wat met kalk?

 

Kalk blijft in het water, maar in een fijnere en en zachtere structuur, die gemakkelijker te verwijderen is. Er slaat ook veel minder kalk neer (-75%, zoals aangetoond in een wetenschappelijke test). Hierdoor hebt u minder zeep, shampoo en reinigingsproducten nodig.

 

75% minder kalkafzetting met de AQwaVit® Water Vitaliser

 

Wetenschappelijke tests AQwaVit® Water Vitaliser

 

De werking van de AQwaVit® Water Vitaliser is op verschillende manieren wetenschappelijk getest.

 

 

Smaaktest

 

70% van de proefpersonen proeven een verschil tussen behandeld en onbehandeld water

 

Aan de UGent werd een dubbelblinde test uitgevoerd met dertig studenten. Het doel was te onderzoeken of de smaak van water daadwerkelijk verandert door de AQwaVit® Water Vitaliser.

 

De studenten werden in drie groepen opgedeeld. Eén groep kreeg eerst gewoon kraantjeswater te drinken en daarna kraantjeswater dat behandeld was met de AQwaVit® Water Vitaliser. Een tweede groep kreeg eerst kraantjeswater dat behandeld was met de AQwaVit® Water Vitaliser en daarna onbehandeld kraantjeswater. Een derde groep kreeg twee keer gewoon kraantjeswater. Aan de studenten werd gevraagd of ze een verschil proefden tussen beide soorten water.

 

In totaal proefden 14 van de 20 studenten (70%) die water te drinken kregen dat met een AQwaVit® Water Vitaliser behandeld was een verschil, tegenover 4 van de 10 studenten (40%) die twee keer kraantjeswater kregen.

 

 

Groeitest sojabonen: meer en grotere scheuten

 

Het doel van deze test was na te gaan of de groei van soja beïnvloed wordt door het gebruik van water behandeld met de AQwaVit® Water Vitaliser. De test werd uitgevoerd aan de UGent.

 

De test werd gestart met 50 sojazaadjes en werd uitgevoerd tot de planten volgroeid waren.

 

    De helft werd begoten met leidingwater dat met de AQwaVit® Water Vitaliser behandeld was,

    de andere helft met onbehandeld leidingwater.

 

Dagelijks werden de sojazaden van water voorzien en werd het aantal scheuten groter dan 3 cm geteld.

 

 

AQwaVit Water Vitaliser Grafiek Groeitest Soja UGent

 

Tijdens de test was duidelijk te zien dat de zaden en scheuten die AQwaVit®-water kregen sneller groeiden dan deze die onbehandeld water kregen. Er ontkiemden ook meer sojascheuten in de partij met het behandelde water (gemiddeld 26 tegenover 17,5)). Dit is goed te zien op de foto’s van het experiment (in het rode potje scheuten begoten met gewoon leidingwater, in het gele potje scheuten die water kregen dat behandeld was met de AQwaVit® Water Vitaliser).

 

Er kan dus besloten worden dat het behandelde water een positieve invloed had op de groei van de sojabonen.

 

 

 

AQwaVit Water Vitaliser Groeitest Soja UGent

 

50% meer volgroeide sojascheuten met de AQwaVit® Water Vitaliser

 

Kalkafzettingstest: veel minder kalkneerslag in het water

 

De bedoeling van deze test was na te gaan of de hoeveelheid kalkneerslag in water vermindert door het gebruik van de AQwaVit® Water Vitaliser. Ook deze test werd uitgevoerd aan de UGent.

Twee bekers werden gevuld met 500 ml water:

 

    In de ene beker (A) gedemineraliseerd water dat behandeld was met de AQwaVit® Water Vitaliser,

    In de andere (B) onbehandeld gedemineraliseerd water.

 

In elk van deze bekers werd 2g CaCO3 (calciumcarbonaat ofwel kalk)/l gedoseerd. In de bekers met water en kalk werden een aantal koperen plaatjes gelegd. Vervolgens werden de bekers gedurende 16 uur in een oven van 110°C geplaatst.

 

Na 16 uur werd de hoeveelheid kalkafzetting op de koperplaatjes vastgesteld. De foto toont het verschil in kalkafzetting in water behandeld met de AQwaVit® Water Vitaliser (A) en onbehandeld water (B).

 

De gemiddelde gewichtstoename door kalkafzetting in het behandelde water was 0,1 g, tegenover 0,4 g in het onbehandelde water. Dit betekent dat de kalkafzetting met 75% daalde door het gebruik van de AQwaVit® Water Vitaliser.

 

 

AQwaVit Water Vitaliser kalkafzetting

 

75% minder kalkafzetting met de AQwaVit® Water Vitaliser

 

Meer vrije elektronen in het water

 

Een onderzoek uitgevoerd door het Institute for Bioelectrophotonics in Würzburg (Duitsland) had als doel na te gaan welke andere meetbare verschillen er zijn tussen onbehandeld water en met de AQwaVit® Water Vitaliser behandeld water.

 

Het verslag vermeldt:

 

‘The statistical comparison test for both samples shows that they are statistically significant different. Sample 1 has a higher average intensity of the plasma discharge as compared to sample 2. Two different methods for statistical comparison come to the same conclusion. A higher intensity in the plasma discharge for the resonance method is linked to a higher amount of free electrons being available during the measurement.’

 

Er is dus een statistisch significant verschil tussen het behandelde en het onbehandelde water. Dit duidt op een groter aantal vrije elektronen in het water dat met de AQwaVit® Water Vitaliser behandeld is.

 

De aanwezigheid van meer vrije elektronen wordt geassocieerd met een antioxidant-werking. Een antioxidant is in staat om vrije radicalen te neutraliseren. Dit zijn onstabiele atomen of moleculen die schade aanrichten in gezonde cellen.

 

AQwaVit Water Vitaliser elektronentest

 

 Statistisch significant meer vrije elektronen in water behandeld met de AQwaVit® Water Vitaliser

 

Wil je meer info over gevitaliseerd water?

Stuur een email naar info@wellnesshop.be

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved